More than one entry point

Adde87a

Member
Joined
Jun 17, 2019
Messages
8
Programming Experience
Beginner
Hi sorry if im in the wrong forum
I get an error of more than one entry point when i try to run this.. why ? :( My teacher said he could run it but i cant

Comments are written in Swedish and is only to show what i did to debug the code.


C#:
using System; // stor bokstav i system ändrades

namespace Uppgift_4
{
  class DebugProgram
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Deklaration av variabler
      Random slumpat = new Random(); // skapar ett random objekt
      int speltal = slumpat.Next(20);// anropar Next metoden för att skapa ett slumptal mellan 1 och 20

      /*genom att lägga en tjuvkik längre ner i koden, kunde jag se hur koden beter sig när den slumpar fram ett tal
      upptäckte att den slumpade fram enormt stora tal
      detta löste jag genom att skriva i detta fall talet 20 i parantesen för slumpat.Next()*/

      // läs på, vad är overload metoder? Random.Next Method (System)
      bool spela = true; // Variabel för att kontrollera om spelet ska fortsätta köras

      while (spela) /* tagit bort ! som betyder INTE och innebär att programmet körs om spela är FALSKT
vilket det inte är.*/
      {
        Console.Write(speltal); // denna användes som tjuvkik på hur koden beter sig när den slumpar, vad är det egentligen för tal den skriver?
        /* super bra sätt att förstå kod på */

        Console.Write("\n\tGissa på ett tal mellan 1 och 20: ");

        int tal;
        Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out tal);

        // ändrade if satserna till if , else if , else if
        if (tal < speltal)
        {
          Console.WriteLine("\tDet inmatade talet " + tal + " är för litet, försök igen.");
        }

        // här saknades + tecken *text* + tal + *text*
        else if (tal > speltal)
        {
          Console.WriteLine("\tDet inmatade talet " + tal + " är för stort, försök igen.");
        }

        else if (tal == speltal) // två likhetstecken för att kontrollera värdet gentemot varandra
        {
          Console.WriteLine("\tGrattis, du gissade rätt!");
          spela = false;
          Console.ReadKey();
        }
      }
    }
  }
}
 
Last edited by a moderator:
Hello, where are you getting error?

Can you please edit your post and repaste your code between code tags, just like this ::

nD918n6.gif


Doing this helps to keep the original indentation as well as using the color legends makes the code more readable for us.
 
Will post again when i come home.. just posted same shit again lol

Skickat från min moto g(7) play via Tapatalk
 
Very likely, you have another class in the same project that also has method named Main().
 
Back
Top Bottom